ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

Seznam zkratek

ČOVčistírna odpadních vod
EOekvivalentní obyvatel - je definovaný produkcí látkového znečištění 60 g BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku) za den
ESevropské společenství
EHSevropské hospodářské společenství
ISPAInstrument for Structural Policies Pre-Accession (Nástroj předvstupních strukturálních politik)
MŽPMinisterstvo životního prostředí
MMRMinisterstvo pro místní rozvoj
MFMinisterstvo financí
SFŽP ČRStátní fond životního prostředí České republiky
OFEUOdbor fondů evropské unie
EKEvropská komise
ŘOŘídící orgán Fondu soudržnosti
ZSZprostředkující subjekt Fondu soudržnosti
PCOPlatební a certifikační orgán
KPKonečný příjemce
KoPKoordinátor projektu
RORealizační orgán Fondu soudržnosti
FSFond soudržnosti
SFstrukturální fondy (SF jsou tvořeny fondy ERDF a ESF)
ERDFEuropean Regional Development Fund (Evropský fond regionálního rozvoje)
ESFEuropean Social Fund (Evropská sociální fond)
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.