ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2005/CZ/16/C/PE/022 - Čisté horní Labe

Čisté horní Labe - foto 1Čisté horní Labe - foto 2Čisté horní Labe - foto 3Čisté horní Labe - foto 4Čisté horní Labe - foto 5Čisté horní Labe - foto 6Čisté horní Labe - foto 7Čisté horní Labe - foto 8
Čisté horní Labe

Tento projekt řeší dokončení kanalizačního systému aglomerace Vrchlabí a odvedení odpadních vod na ČOV Vrchlabí. Je navržena jednotná kanalizační síť v centrální zástavbě a oddělená síť v okrajových částech. V historické části bude provedena rekonstrukce zastaralé nevyhovující kanalizace a v okrajových částech bude doplněna stoková síť v plném rozsahu. Bude celkem realizováno cca 38,5 km kanalizační stoky a 6,75 km kanalizačních přípojek (odboček) na veřejných částech prostranství. Součástí navržené dostavby kanalizace je stavba tří odlehčovacích komor a dvou vírových separátorů.

Zhotovitel stavby: Sdružení "Čisté horní Labe" (BAK a.s. a VCES a.s.)
 
Správce stavby: HYDROPROJEKT CZ a.s.

-

Celkové náklady projektu:21 139 117 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:15 554 006 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:14 726 131 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:14 726 131 EUR
Procento podpory:74%
Kontakt na konečného příjemce:Město Vrchlabí
Zámek 1
543 01 Vrchlabí
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.