ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2005/CZ/16/C/PE/021 - Cidlina

Cidlina - foto 1Cidlina - foto 2Cidlina - foto 3Cidlina - foto 4Cidlina - foto 5Cidlina - foto 6Cidlina - foto 7Cidlina - foto 8
Cidlina

Tento projekt řeší zlepšení kvality vod v řece Cidlině a jejich přítocích Javorce a Bystřici a dále pak v Libáňském potoce. Cílem projektu je zlepšení kvality vody v povodí řeky Cidliny, zkvalitnění životního prostředí v regionu Jičínsko a naplnění požadavků Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod v oblasti pokryté tímto projektem. Celá skupina projektů spadá do regionu Jičínsko a sestává z podprojektů zahrnujících rekonstrukci a dostavbu kanalizace a intenzifikaci ČOV v aglomeracích Jičín a Lázně Bělohrad a v obcích Miletín, Ostroměř, Pecka a Libáň.

Zhotovitel stavby: GEOSAN GROUP a.s.
 
Správce stavby: Sdružení VRV a VOD-KA

-

Celkové náklady projektu:26 012 883 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:20 194 267 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:20 864 560 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:16 620 923 EUR
Procento podpory:67%
Kontakt na konečného příjemce:Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Na Tobolce 428
506 45 Jičín
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.