ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2005/CZ/16/C/PE/020 - Čistá horní Úpa

Čistá horní Úpa - foto 1Čistá horní Úpa - foto 2Čistá horní Úpa - foto 3Čistá horní Úpa - foto 4Čistá horní Úpa - foto 5Čistá horní Úpa - foto 6Čistá horní Úpa - foto 7Čistá horní Úpa - foto 8
Čistá horní Úpa

Projekt zahrnuje řešení problematiky zneškodnění odpadních vod města Trutnova a jeho místních částí. Konkrétně se jedná o výstavbu kanalizačního systému v okrajových částech města Trutnova a rekonstrukci nevyhovujících úseků hlavního sběrače, dostavbu a sanaci v Mladých Bukách, výstavbu kanalizace ve Svobodě nad Úpou, odkanalizování stávající bytové zástavby v Janských Lázních, napojení vybraných lokalit obce Horní Maršov na stávající stokovou síť. Veškeré odpadní vody byly svedeny do existující centrální ČOV v Bohuslavicích, která byla také rekonstruována. Realizací projektu došlo k navýšení počtu obyvatel a sníží se podíl balastních vod na přítoku do ČOV. V rámci projektu bylo vybudováno téměř 30 km nové kanalizační sítě.

Zhotovitel stavby: „Čistá horní Úpa“ (BAK stavební společnost a.s., Metrostav a.s. a OHL ŽS a.s.)
 
Správce stavby: Sdružení VRV a D-PLUS

-

Celkové náklady projektu:482 726 780 CZK
Celkové náklady z Finančního memoranda:20 218 735 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:473 553 728 CZK
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:16 359 831 EUR
Procento podpory:65%
Kontakt na konečného příjemce:Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Revoluční 19
541 51 Trutnov
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.