www.fondsoudrznosti.cz


2005/CZ/16/C/PE/016 - Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy

Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy - foto 1Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy - foto 2Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy - foto 3Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy - foto 4Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy - foto 5Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy - foto 6Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy - foto 7Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy - foto 8
Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy

Projekt řeší odvádění a zlepšení čištění odpadních vod a zamezení nekontrolovaných úniků vod ze stávajících stokových sítí. V rámci projektu se jedná o skupinu čtyř podprojektů. Prvním byla rekonstrukce a dostavba kanalizace Kojetín, přičemž k rekonstrukci je navrženo cca 5,6 km a 1,4 km veřejné části domovních přípojek a stavba nové kanalizace je navržena v délce cca 3 km a výstavba veřejné části domovních přípojek v délce cca 1 km. Počet nově napojených obyvatel je 852. Druhým projektem byla kanalizace Hranice IV – Drahotuše, kde celková délka je 8,3 km a 2,2 km veřejné části domovních přípojek a bylo vybudováno 6 čerpacích stanic. Počet nově napojených obyvatel je 1549. Třetím podprojektem byla rekonstrukce stokové sítě Přerov. Posledním podprojektem byla rekonstrukce ČOV Lipník.

Zhotovitel stavby: OHL ŽS, a.s. – divize Stavitelství Olomouc
 
Správce stavby: Centroprojekt Zlín + VRV Praha

-

Celkové náklady projektu:17 088 061 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:16 559 008 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:16 533 208 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:12 373 281 EUR
Procento podpory:61%
Kontakt na konečného příjemce:Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Přerov I – Město, Šířava 483/21
750 02 Přerov