ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2005/CZ/16/C/PE/014 - Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov

Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov - foto 1Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov - foto 2Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov - foto 3Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov - foto 4Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov - foto 5Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov - foto 6Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov - foto 7Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov - foto 8
Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov

Záměr se skládá ze skupiny 5 podprojektů (Rousínov, Slavkov u Brna, Bučovice, Vyškov, Hrušky), jejichž cílem je ochrana zdrojů pitné vody prostřednictvím zajištění systematického odkanalizování řešených oblastí, a tudíž i snížení vypouštěného znečištění do povrchových toků. S tím souvisí i navýšení kapacity ČOV. V rámci projektu bylo vybudováno téměř 20 km nové kanalizační sítě a téměř 6 km bylo rekonstruováno. Nově bylo na kanalizační systém připojeno 4018 obyvatel.

Zhotovitel stavby:Sdružení Vyškov" (D.I.S., spol. s r.o. a KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.)
 
Správce stavby: Sdružení VRV, a.s. a AP Investing

-

Celkové náklady projektu:19 288 775 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:23 436 690 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:17 789 244 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:19 424 683 EUR
Procento podpory:66%
Kontakt na konečného příjemce:Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13
682 01 Vyškov
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.