ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2005/CZ/16/C/PE/012 - Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko

Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko - foto 1Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko - foto 2Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko - foto 3Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko - foto 4Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko - foto 5Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko - foto 6Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko - foto 7Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko - foto 8
Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko

Záměrem projektu je odstranit konkrétní nedostatky odkanalizování aglomerace Táborsko a příslušná opatření jsou řešena v rámci jednotlivých podprojektů. V rámci projektu bude vybudováno cca 6 km kanalizačních stok, z toho cca 1 km kanalizační štoly a rekonstruováno cca 18 km kanalizačních tok, z toho 0,4 km kanalizační štoly. Nově bude na kanalizaci s ČOV napojeno 2 060 obyvatel. Dále bude rekonstruováno 7,4 km vodovodních sítí a bude vybudována kumulační kapacita 4 190 m3 na kanalizační síti.

Zhotovitel stavby: Podprojekt A: Sdružení Táborsko I (HOCHTIEF CZ a.s. a Metrostav a.s.)
Podprojekt B: "Sdružení Táborsko II", (HOCHTIEF a.s., divize Čechy o.z., Skanska CZ a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod a Dopravní stavby STŘED)
 
Správce stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

-

Celkové náklady projektu:1 083 927 037 CZK
Celkové náklady z Finančního memoranda:18 753 743 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:14 245 840 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:14 245 840 EUR
Procento podpory:54%
Web projektu:http://www.dotacevst.cz/
Kontakt na konečného příjemce:Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o.
Kosova 2894
390 02 Tábor
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.