ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2005/CZ/16/C/PE/011 - Revitalizace povodí Olše I

Revitalizace povodí Olše I - foto 1Revitalizace povodí Olše I - foto 2Revitalizace povodí Olše I - foto 3Revitalizace povodí Olše I - foto 4Revitalizace povodí Olše I - foto 5Revitalizace povodí Olše I - foto 6Revitalizace povodí Olše I - foto 7Revitalizace povodí Olše I - foto 8
Revitalizace povodí Olše I

Jedná se o skupinu 8 podprojektů na území obcí Mosty u Jablunkova, Jablunkov, Návsí, Bystřice, Vendryně, Třinec, Český Těšína a Těrlicko. Cílem projektu je rozšíření kanalizační sítě včetně výstavby ČOV, za účelem zvýšení procenta napojení obyvatelstva na odkanalizování a čištění odpadních vod, které odpovídá požadavkům evropské a národní legislativy. Projekt přispěje ke snížení znečištění povrchových a podzemních vod eliminací nevyhovujících žump a přímých výtoků, které budou nahrazeny adekvátní kanalizační sítí, napojenou na ČOV. Projekt umožní napojení 17 000 obyvatel na kanalizaci, čímž se zvýší procento napojení v dané oblasti z 55% na 80%.

Zhotovitel stavby: Podprojekt A: SKANSKA CZ a.s.
Podprojekt B: IMOS Brno, a.s.
Podprojekt C: Sdružení Olše 2009
 
Správce stavby: Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.

-

Celkové náklady projektu:37 152 977 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:37 573 093 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:36 047182 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:36 067 182 EUR
Procento podpory:73%
Kontakt na konečného příjemce:Slezský vodohospodářský svazek
Družstevní 294
739 61 Třinec
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.