ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2005/CZ/16/C/PE/010 - Mladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vod

Mladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vod - foto 1Mladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vod - foto 2Mladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vod - foto 3Mladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vod - foto 4Mladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vod - foto 5Mladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vod - foto 6Mladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vod - foto 7Mladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vod - foto 8
Mladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vod

Projekt se skládá z šesti podprojektů. Pět podprojektů řeší dostavbu kanalizace ve městech Mladoboleslavska a šestý řeší intenzifikaci stávající ČIV I. Mladá Boleslav. U dostaveb kanalizací je realizováno celkem 22,7 km gravitačních kanalizačních stok a dvanáct čerpacích stanic odpadních vod. Kanalizace je dostavována ve městě Mladá Boleslav - Debř, Kosmonosích, Benátkách nad Jizerou, Bělé pod Bezdězem, Bakově nad Jizerou. V Mladé Boleslavi je intenzifikována stávající ČOV I. na cílovou kapacitu 40 000 EO, přičemž práce probíhají za provozu stávající ČOV.

Zhotovitel stavby: Sdružení společností: VCES – SKANSKA: MLADOBOLESLAVSKO
 
Správce stavby: Sdružení VOD-KA a VRV

-

Celkové náklady projektu:23 631 613 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:23 104 501 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:19 225 943 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:19 225 943 EUR
Procento podpory:64%
Kontakt na konečného příjemce:Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.