ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2005/CZ/16/C/PE/008 - Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region Třebíčsko

Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region Třebíčsko - foto 1Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region Třebíčsko - foto 2Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region Třebíčsko - foto 3Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region Třebíčsko - foto 4Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region Třebíčsko - foto 5Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region Třebíčsko - foto 6Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region Třebíčsko - foto 7Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region Třebíčsko - foto 8
Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region Třebíčsko

Jedná se o skupinu 5 podprojektů se zaměřením na rekonstrukci stávajícího systému dodávky pitné vody Skupina projektů je realizovaná v aglomeraci Třebíč, která zahrnuje města Třebíč, Moravský Krumlov, Moravské Budějovice, Jemnice a dalších 90 obcí. Jednotlivé podprojekty zahrnují rekonstrukci úpravny vody Štítary, rekonstrukci vodovodního přivaděče Častohostice – Třebíč, rekonstrukci vodovodního přivaděče Ovčírna – Třebíč, rekonstrukci akumulace ČS Ovčírna a rekonstrukci vodojemu Baliny, Pocoucov a Týn, rekonstrukci vodovodního přivaděče Heraltice - Třebíč a rekonstrukci vodojemu Borovina a Zon. V rámci projektu bude také probíhat on-line monitoring kvality vody při výrobě a dopravě ke spotřebiteli pro operativní řešení vzniklých poruch a minimalizovat jejich dopad na odběratele.

Zhotovitel stavby: Sdružení firem (VHS plus, spol. s r.o., PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., VHS Vysočina, a.s. a Outulný a.s.)
 
Správce stavby: API – VAS (AP INVESTING, s.r.o., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.)

-

Celkové náklady projektu:16 413 011 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:17 322 212 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:16 413 011 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:13 998 476 EUR
Procento podpory:69%
Kontakt na konečného příjemce:VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí
V. Nezvala 996/6
674 01 Třebíč
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.