ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2005/CZ/16/C/PE/006 - Labe-Loučná

Labe-Loučná - foto 1Labe-Loučná - foto 2Labe-Loučná - foto 3Labe-Loučná - foto 4Labe-Loučná - foto 5Labe-Loučná - foto 6Labe-Loučná - foto 7Labe-Loučná - foto 8
Labe-Loučná

Projekt se skládá z dobudování kanalizace, úprav čerpacích stanic, vybudování nových splaškových sběračů, výstavbu stoky pro odlehčení dešťových vod a vybudování protipovodňových opatření. Jednotlivé stavby jsou realizovány v městských částech města Pardubic, v obci Živanice, v aglomeraci Holice, Dašice, Opatovice nad Labem, obci Nemošovice a Ostřešany. Celkem bude v rámci projektu připojeno na jednotlivé ČOV dodatečných cca 25 000 EO.

Zhotovitel stavby: Sdružení " Labe - Loučná" (Metrostav, a.s., VCES, a.s. a Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.)
 
Správce stavby: sdružení společností D - PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s. a PÖYRY, a.s.

-

Celkové náklady projektu:29 966 921 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:24 566 837 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:28 317 993 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:20 179 990 EUR
Procento podpory:62%
Kontakt na konečného příjemce:Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.