ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2005/CZ/16/C/PE/004 - Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích

Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích - foto 1Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích - foto 2Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích - foto 3Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích - foto 4Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích - foto 5Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích - foto 6Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích - foto 7Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích - foto 8
Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích

Projekt řeší výstavbu splaškové kanalizace a ČOV. ČOV byla navržena jako mechanicko-biologická. V rámci projektu dojde k vybudování mechanického předčištění, biologické linky, kalového hospodářství včetně potřebných provozních objektů a napojení na inženýrské sítě. Celkem bude položeno okolo 26 km gravitačních stok, 1,7 km tlakových stok, cca 8 km odboček pro domovní přípojky a budou postaveny 4 čerpacích stanice. Na kanalizaci bude napojeno 6 444 obyvatel.

Zhotovitel stavby: TCHAS, spol. s r.o.‎
 
Správce stavby: CENTROPROJEKT a.s.

-

Celkové náklady projektu:14 139 502 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:18 491 628 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:14 972 183 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:14 716 599 EUR
Procento podpory:80%
Kontakt na konečného příjemce:Město Kravaře
Náměstí 43
747 23 Kravaře
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.