ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2005/CZ/16/C/PE/002 - Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec

Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec - foto 1Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec - foto 2Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec - foto 3Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec - foto 4Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec - foto 5Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec - foto 6Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec - foto 7Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec - foto 8
Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec

Projekt zahrnovala vybudování nové splaškové kanalizace v obcích Tvarožná, Sivice, Pozořice, Kovalovice, Viničné Šumice, Velatice a Mokrá - Horákov, splaškového kanalizačního sběrače FIII, FIII-2 a odboček pro domovní přípojky připojovaných nemovitostí. V předmětné lokalitě bylo nově vybudováno cca 57 km kanalizační sítě a na tento systém bylo připojeno téměr 9 tis. EO. Odpadní vody z obcí budou nově vybudovaným splaškovým kanalizačním systémem odváděny na nově rekonstruovanou ČOV v Brně-Modřicích. Projekt navazoval a byl doplňkem zvyšující přidanou hodnotu stávajícího projektu ISPA "Ochrana vody v povodí řeky Dyje".

Zhotovitel stavby: Sdružení Šlapanicko - Čistá říčka a Rakovec (IMOS Brno, a.s. a OHL ŽS, a.s.)
 
Správce stavby: Mott MacDonald Praha, spol. s r.o. a Mott MacDonald limited, org. složka

-

Celkové náklady projektu:23 063 260 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:24 588 000 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:23 063 260 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:20 078 728 EUR
Procento podpory:79%
Kontakt na konečného příjemce:Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
Masarykovo nám. 100/7
664 51 Šlapanice
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.