ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2005/CZ/16/C/PE/001 - Střední Pomoraví/Hodonínsko

Střední Pomoraví/Hodonínsko - foto 1Střední Pomoraví/Hodonínsko - foto 2Střední Pomoraví/Hodonínsko - foto 3Střední Pomoraví/Hodonínsko - foto 4Střední Pomoraví/Hodonínsko - foto 5Střední Pomoraví/Hodonínsko - foto 6Střední Pomoraví/Hodonínsko - foto 7Střední Pomoraví/Hodonínsko - foto 8
Střední Pomoraví/Hodonínsko

V povodí Moravy leží 8 měst a 73 obcí o celkovém počtu přibližně 140 tis. obyvatel na rozloze 110 tis. ha. Řešené území zahrnuje celé obce nebo části 11 obcí a měst. V oblasti zásobování vodou se projekt významně dotkl 110 000 obyvatel, což representuje 79% všech obyvatel střední části povodí Moravy, na úseku čištění městských odpadních vod se dotkl 68 243 obyvatel. Konkrétně se jedná o rekonstrukci stávajících ČOV Bzenec, Strážnice, Hodonín, Veselí n/Moravou a Ratíškovice a vybudování potřebného rozsahu kanalizačních sítí. Dále došlo k rekonstrukci a intenzifikaci úpravny vody a rekonstrukci prameniště.

Zhotovitel stavby: Část A, Podprojekt č. 1: IMOS Brno, a.s.
Část B - podprojekty č. 2, 3, 4.2 a 6.2: Sdružení MSO SERVIS – SWIETELSKY
Část C - podprojekty č. 4.1, 5 a 6.1: Sdružení ARKO TECHNOLOGY - KRÁLOVOPOLSKÁ RIA
Část D - podprojekty č. 7 a 8: Sdružení IMOS - KUNST
 
Správce stavby: Jančálek s.r.o., Centroprojekt, a.s. a iC Consulenten ZT GesmbH

-

Celkové náklady projektu:27 806 483 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:29 155 243 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:27 806 483 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:23 963 300 EUR
Procento podpory:74%
Kontakt na konečného příjemce:Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Purkyňova 2
695 11 Hodonín
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.