ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2004/CZ/16/C/PE/017 - Olomouc - kanalizace - II. etapa

Olomouc - kanalizace - II. etapa - foto 1Olomouc - kanalizace - II. etapa - foto 2Olomouc - kanalizace - II. etapa - foto 3Olomouc - kanalizace - II. etapa - foto 4Olomouc - kanalizace - II. etapa - foto 5Olomouc - kanalizace - II. etapa - foto 6Olomouc - kanalizace - II. etapa - foto 7Olomouc - kanalizace - II. etapa - foto 8
Olomouc - kanalizace - II. etapa

Celý projekt je rozdělen na 9 samostatných podprojektů. Drtivá většina stavebních prací se váže na položení kanalizačního potrubí v otevřených rýhách. V rámci projektu byly prováděny i práce spojené s úpravou a výstavbou otevřeného koryta toku, retenční nádrže, propustků a mostů. Poměrně značný objem prací byl spojen rovněž s obnovou nebo výstavbou komunikací. Konkrétními stavbami byly odkanalizování části povodí sběrače E, kanalizace městské části Olomouc – Chomoutov, odkanalizování povodí sběrače BXIX, kanalizace městské části Olomouc – Topolany, Kanalizace městské části Olomouc – Nedvězí, kanalizace Olomouc, městská část Nové Sady, ul. Dolní Novosadská, odkanalizování části povodí sběračů G a F, prodloužení sběrače A II, rekonstrukce a dobudování sběrače H.

Zhotovitel stavby: Sdružení firem - VCES a.s. a SKANSKA DS a.s
 
Správce stavby: Sdružení firem - Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a Stavoprojekt Olomouc a.s.

-

Celkové náklady projektu:43 341 102 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:36 399 000 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:34 842 000 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:34 842 000 EUR
Procento podpory:72%
Kontakt na konečného příjemce:Statutární město Olomouc
Horní náměstí
771 27 Olomouc
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.