ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2004/CZ/16/C/PE/016 - Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje

Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje - foto 1Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje - foto 2Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje - foto 3Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje - foto 4Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje - foto 5Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje - foto 6Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje - foto 7Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje - foto 8
Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje

Cílem projektu bylo uvést stávající ČOV v aglomeracích nad 2 000 EO do souladu se směrnicí 91/271/EHS k čištění městských odpadních vod. V jednom případě byla postavena nová ČOV. Navíc byla postavena nová kanalizační síť o délce asi 25 km, která připojí dalších 4 600 obyvatel a asi 18 km poškozené kanalizace bude opraveno. Podprojekt na pitnou vodu zahrnuje propojení skupinového vodovodu Lednice se skupinovým vodovodem Dolní Dunajovice a modernizaci úpravny pitné vody v Lednici.

Zhotovitel stavby: Podprojekt A: OHL ŽS Brno a.s.
Podprojekt B: OHL ŽS Brno a.s.
Podprojekt C: Sdružení Skanska CZ region Brno (Skanska CZ Praha a Dopravní stavby Brno)
Podprojekt D: IMOS Brno a.s.
 
Správce stavby: Sdružení MOTT – API – GEOTest

-

Celkové náklady projektu:54 006 772 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:47 816 000 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:47 279 000 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:47 279 000 EUR
Procento podpory:79%
Kontakt na konečného příjemce:Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 23
690 11 Břeclav
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.