ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2004/CZ/16/C/PE/015 - Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy

Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy - foto 1Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy - foto 2Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy - foto 3Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy - foto 4Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy - foto 5Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy - foto 6Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy - foto 7Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy - foto 8
Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy

V oblasti řešení povodí řeky Radbuzy v současné době žije 29 000 obyvatel a pouze 66 % obyvatelstva je napojeno na veřejnou splaškovou kanalizaci. Po realizaci projektu bude na splaškovou kanalizaci napojeno 95 % obyvatelstva. V městech a obcích nad 2000 obyvatel v mikroregionu Radbuza žije celkově 62 000 obyvatel a po realizaci projektu budou splaškové vody odváděny na čištění od 51 500 obyvatel, tj. 83 %. V oblasti realizace projektu bylo vybudováno cca 27 km nové splaškové kanalizace, cca 18 km kombinované kanalizace a 23 přečerpávajících stanic. Rovněž byla provedena rekonstrukce cca 13 km stávající kombinované kanalizace a provedena rekonstrukce a intenzifikace na 8 ČOV. Nově bude napojeno 9 050 obyvatel.

Zhotovitel stavby: Sdružení –kanalizace Mikroregion Radbuza (Metrostav a.s., Stavby silnic a železnic a.s., OHL ŽS a.s. a BERGER BOHEMIA a.s.)
 
Správce stavby: Sdružení VRV-MMD (VRV a.s. a MOTT MACDONALD Praha, spol.s.r.o.)

-

Celkové náklady projektu:885 204 704 CZK
Celkové náklady z Finančního memoranda:25 127 000 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:24 161 000 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:24 161 000 EUR
Procento podpory:75%
Kontakt na konečného příjemce:Mikroregion Radbuza, svazek obcí
Náměstí T.G.M. 1
334 41 Dobřany
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.