ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2004/CZ/16/C/PE/014 - Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - 1. fáze

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - 1. fáze - foto 1Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - 1. fáze - foto 2Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - 1. fáze - foto 3Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - 1. fáze - foto 4Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - 1. fáze - foto 5Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - 1. fáze - foto 6Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - 1. fáze - foto 7Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - 1. fáze - foto 8
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - 1. fáze

Ve Starém Městě byla realizována rekonstrukce větší části stávající stokové sítě v délce cca 4 km a dostavba nových větví v délce cca 4,8 km a výstavba vodovodu v celkové délce řadů včetně odbočení cca 2,7 km. Místní ČOV byla rekonstruována na kapacitu 3 400 EO. Ve městě Šumperku se uskutečnila rekonstrukce stávající stokové sítě, rekonstrukce kanalizace v celkové délce stok a odbočení cca 0,8 km, dešťové zdrže a dokončení rekonstrukce ČOV (VI. etapa). V obci Vikýřovice došlo k výstavbě splaškové kanalizace. V obci Sobotín se uskutečnila výstavba splaškové kanalizace a v obci Kouty nad Desnou byla rekonstruována úpravny vody.

Zhotovitel stavby: Podprojekt A: FORTEX-AGS, a.s.
Podprojekt B: IMOS Brno, a.s.
Podprojekt C: EKOZIS spol. s r.o.
Podprojekt D: Sdružení FORTEX-AGS, a.s. a EKOZIS spol. s r.o.
Podprojekt E: Sdružení Kouty nad Desnou– rekonstrukce úpravny vody
Podprojekt F: EKOZIS spol. s r.o.
Podprojekt G: EKOZIS spol. s r.o.
 
Správce stavby: sdružení Earth Tech -VRV

-

Celkové náklady projektu:556 250 472 CZK
Celkové náklady z Finančního memoranda:26 154 000 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:558 453 072 CZK
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:20 831 000 EUR
Procento podpory:75%
Kontakt na konečného příjemce:Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.
Jílová 6
787 01 Šumperk
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.