ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2004/CZ/16/C/PE/008 - Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun

Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun - foto 1Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun - foto 2Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun - foto 3Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun - foto 4Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun - foto 5Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun - foto 6Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun - foto 7Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun - foto 8
Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun

Jde o samostatný projekt ve Středočeském kraji v aglomeraci Beroun, která se zahrnuje město Beroun a Králův Dvůr. Cílem projektu bylo dokončit kanalizační systém v rámci aglomerace tak, aby odpadní vody v celé aglomeraci byly odváděny do existující městské ČOV v Berouně. V rámci projektu bylo vybudováno 16,3 km kanalizační sítě, připojeno 2 800 nových obyvatel ke stávající kanalizační síti v Berouně a 3 400 obyvatel k nové kanalizační síti v Králově Dvoře.

Zhotovitel stavby: Sdružení kanalizace Beroun (Energie - stavební a báňská a.s. a Skanska CZ a.s.)
 
Správce stavby: Sdružení VOD-KA - ARCADIS

-

Celkové náklady projektu:390 715 900 CZK
Celkové náklady z Finančního memoranda:12 768 870 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:390 715 900 CZK
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:12 379 460 EUR
Procento podpory:65%
Kontakt na konečného příjemce:Město Beroun
Husovo náměstí č.p. 68
266 43 Beroun – Centrum
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.