ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2004/CZ/16/C/PE/007 - Klatovy - čisté město

Klatovy - čisté město - foto 1Klatovy - čisté město - foto 2Klatovy - čisté město - foto 3Klatovy - čisté město - foto 4Klatovy - čisté město - foto 5Klatovy - čisté město - foto 6Klatovy - čisté město - foto 7Klatovy - čisté město - foto 8
Klatovy - čisté město

Projekt byl složen z pěti podprojektů. Část „Kanalizace a vodovod Klatovy – město“ spočívala v rekonstrukci úseků jednotné kanalizační sítě v celkové délce 8,1 km a rekonstrukci vybraných úseků vodovodní sítě v celkové délce cca 3,6 km v městském jádru. Část „Kanalizace Klatovy – Luby“ zahrnovala dostavbu nové splaškové kanalizační sítě v celkové délce cca 3,5 km na stávající kanalizační systém v délce cca 0,14 km včetně 1 čerpací stanice. Část „Kanalizace Klatovy – Sobětice“ zahrnovala výstavbu nové splaškové kanalizační sítě v celkové délce 3,0 km. Část „Kanalizace a vodovod Klatovy – Štěpánovice“ obsahoval výstavbu nové splaškové kanalizační sítě v celkové délce cca 5,5 km a její propojení přečerpáním s městskou kanalizací Klatovy v délce cca 0,4 km včetně 2 čerpacích stanic, dále pak řešil nový vodovodní přivaděč Klatovy-Štěpánovice s výstavbou nového VDJ a rekonstrukci vybraných úseků vodovodní sítě v této městské části v celkové délce cca 7,7 km. Poslední částí byla „Kanalizace Klatovy - Tajanov, Kal“, která spočívala ve výstavbě nové splaškové kanalizační sítě v celkové délce 3,3 km a její propojení přečerpáním na městskou kanalizaci Klatovy v délce 0,3 km včetně 1 čerpací stanice.

Zhotovitel stavby: Sdružení Klatovy – čisté město – SMP – SKANSKA
 
Správce stavby: Sdružení MMD a VOD-KA

-

Celkové náklady projektu:433 614 085 CZK
Celkové náklady z Finančního memoranda:11 811 290 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:11 493 290 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:11 493 290 EUR
Procento podpory:70%
Kontakt na konečného příjemce:Město Klatovy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.