ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2004/CZ/16/C/PE/005 - Karlovy Vary - regionální vodohospodářský projekt

Karlovy Vary - regionální vodohospodářský projekt - foto 1Karlovy Vary - regionální vodohospodářský projekt - foto 2Karlovy Vary - regionální vodohospodářský projekt - foto 3Karlovy Vary - regionální vodohospodářský projekt - foto 4Karlovy Vary - regionální vodohospodářský projekt - foto 5Karlovy Vary - regionální vodohospodářský projekt - foto 6Karlovy Vary - regionální vodohospodářský projekt - foto 7Karlovy Vary - regionální vodohospodářský projekt - foto 8
Karlovy Vary - regionální vodohospodářský projekt

Regionální vodohospodářský projekt řešil návrh na úpravu a dostavbu kanalizační sítě a modernizaci ČOV v karlovarském regionu, konkrétně v obcích Karlovy Vary, Ostrov, Nová Role, Jáchymov, Chodov a Horní Slavkov. Projekt v jednotlivých městech byl zaměřen na dosažení limitů pro dusík a fosfor u ČOV nad 10 000 EO, zajištění dosažení limitů pro dusík za všech běžných klimatických podmínek u ČOV, zajištění likvidace kalu u ČOV nad 10 000 EO a vybudování kvalitních sběrných systémů, kterými budou odpadní vody odváděny na stávající či modernizované ČOV v celkové délce téměř 15 km.

Zhotovitel stavby: Sdružení „Čistá Ohře“
 
Správce stavby: Sdružení „BABTIE & JACOBS“

-

Celkové náklady projektu:10 994 438 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:11 885 225 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:9 402 164 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:9 402 164 EUR
Procento podpory:73%
Kontakt na konečného příjemce:Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64
360 07 Karlovy Vary
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.