ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2004/CZ/16/C/PE/004 - Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy

Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy - foto 1Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy - foto 2Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy - foto 3Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy - foto 4Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy - foto 5Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy - foto 6Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy - foto 7Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy - foto 8
Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy

Projekt zahrnoval rekonstrukci úpravny vody Souš, rekonstrukci ČOV Liberec a rekonstrukci a dokončení kanalizace v aglomeraci Liberec-Jablonec, Rekonstruováno bylo 3,7 km kanalizační sítě a dále bylo vybudováno 8,4 km nové kanalizační sítě pro napojení nových 1700 obyvatel Cílem realizace projektu bylo uvést vodohospodářskou infrastrukturu do souladu s evropskou legislativou a novou legislativou ČR, tj. v souvislosti se skupinami opatření č. 2 - Odpadní voda a č. 3 - Kanalizační systém především dosáhnout splnění kvalitativních ukazatelů definovaných příslušnou legislativou.

Zhotovitel stavby: Rekonstrukce úpravny vody Souš: SMP CZ, a.s. a SOGEA SATOM
Rekonstrukce ČOV Liberec: Sdružení rekonstrukce ČOV Liberec - SYNER - ŽS Brno
Rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy: Sdružení "ŽS BRNO - SYNER, s.r.o."
 
Správce stavby: VOD-KA a.s.

-

Celkové náklady projektu:31029808
Celkové náklady z Finančního memoranda:37154000
Celkové uznatelné náklady projektu:28797000
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:28797000
Procento podpory:72%
Kontakt na konečného příjemce:Severočeská vodárenská společnost a .s.
Přítkovská 1689
Teplice
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.