ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2004/CZ/16/C/PE/003 - Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzeň

Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzeň - foto 1Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzeň - foto 2Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzeň - foto 3Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzeň - foto 4Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzeň - foto 5Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzeň - foto 6Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzeň - foto 7Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzeň - foto 8
Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzeň

Cílem projektu bylo zvýšení kvality dodávek pitné vody, zejména snížení obsahu železa, zajištění zásobování vodou v přiměřeném objemu a za příznivého tlaku, zlepšení jímání odpadních vod, zvýšení počtu obyvatel připojených k zařízení pro jímání a čištění odpadních vod, zlepšení obecného stavu hydraulické kapacity existující kanalizační sítě a zvýšení objemu odpadních vod přiměřeně čištěných v ČOV. Navržený projekt byl složen z několika částí a obsahoval následující díla: vodní zásobovací komplex "Lobzy", vodní zásobovací komplex "Vinice", kanalizace "Valcha", kanalizace "Radčice, Křimice, Lochotín", retenční nádrž "Gera" a retenční nádrž "Bolevec".

Zhotovitel stavby: Sdružení “Čistá Plzeň“ (HOCHTIEF CZ a.s., Metrostav a.s., Stavby silnic a železnic, a.s., TCHAS, spol. s r.o. a STRABAG a.s.)
 
Správce stavby: Sdružení EarthTech – Jacobs Consultancy

-

Celkové náklady projektu:59 473 877 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:54 722 000 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:52 120 000 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:52 120 000 EUR
Procento podpory:75%
Kontakt na konečného příjemce:Město Plzeň
Náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.