ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2004/CZ/16/C/PE/002 - Příbram - úprava ČOV

Příbram - úprava ČOV - foto 1Příbram - úprava ČOV - foto 2Příbram - úprava ČOV - foto 3Příbram - úprava ČOV - foto 4Příbram - úprava ČOV - foto 5Příbram - úprava ČOV - foto 6Příbram - úprava ČOV - foto 7Příbram - úprava ČOV - foto 8
Příbram - úprava ČOV

Projekt zahrnoval rekonstrukci a modernizaci stávající mechanicko - biologické ČOV Příbram, která nevyhovovala požadavkům na čištění městských odpadních vod. Rekonstruovaná ČOV má kapacitu 62 500 EO. V rámci projektu byla provedena rekonstrukce hrubého a mechanického předčištění, byly provedeny úpravy aktivačních nádrží a dosazovacích nádrží a bylo zřízeno dočištění odpadních vod. Bylo rekonstruováno kalové hospodářství a doplněny potřebné společné provozní objekty. Nově byl vybudován systém měření a regulace provozu.

Zhotovitel stavby: Projektu ČOV: Sdružení SMEK (SEFIMOTA a.s. a Královopolská RIA, a.s. a MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO, SA)
Projektu kanalizace: SEFIMOTA a.s.
 
Správce stavby: D – PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

-

Celkové náklady projektu:7 575 214 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:7 348 400 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:7 446 358 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:7 150 400 EUR
Procento podpory:71%
Kontakt na konečného příjemce:Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.