ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2003/CZ/16/P/PE/017 - Znojmo - rekonstrukce kanalizace

Znojmo - rekonstrukce kanalizace - foto 1Znojmo - rekonstrukce kanalizace - foto 2Znojmo - rekonstrukce kanalizace - foto 3Znojmo - rekonstrukce kanalizace - foto 4Znojmo - rekonstrukce kanalizace - foto 5Znojmo - rekonstrukce kanalizace - foto 6Znojmo - rekonstrukce kanalizace - foto 7Znojmo - rekonstrukce kanalizace - foto 8
Znojmo - rekonstrukce kanalizace

Projekt řešil rekonstrukci části kanalizační sítě ve městě Znojmě, která byla ve velmi špatném technickém stavu a kapacitně nevyhovovala. Celkově bylo zrekonstruováno cca 25 km kanalizačních stok, z toho cca 20 km výkopovou technologií a cca 5 km bezvýkopovou technologií. Součástí stavby byla rovněž rekonstrukce dešťových oddělovačů a výstavba 2 ks dešťových zdrží.

Zhotovitel stavby: „Sdružení Znojmo“ (STRABAG a.s. a VHS plus, spol. s r.o.)
 
Správce stavby: Sdružení VRV, a.s. a AP Investing

-

Celkové náklady projektu:21 848 839 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:23 353 600 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:21 829 427 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:23 247 800 EUR
Procento podpory:70%
Web projektu:http://www.znojmocity.cz
Kontakt na konečného příjemce:Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko
Kotkova 20
669 02 Znojmo
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.