ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2003/CZ/16/P/PE/016 - Nakládání s odpady v Brně

Nakládání s odpady v Brně - foto 1Nakládání s odpady v Brně - foto 2Nakládání s odpady v Brně - foto 3Nakládání s odpady v Brně - foto 4Nakládání s odpady v Brně - foto 5Nakládání s odpady v Brně - foto 6Nakládání s odpady v Brně - foto 7Nakládání s odpady v Brně - foto 8
Nakládání s odpady v Brně

Projekt se skládá z rekonstrukce Spalovny komunálního odpadu v Brně. Především bude realizována rekonstrukce kotlů na spalování směsného komunálního odpadu a vybraných druhů průmyslového odpadu, zhotovení dotřiďovací linky na 10 000 tun obalových odpadů za rok, instalace parní turbíny se vzduchovou kondenzací pro dodávky elektrické energie do veřejné sítě, rekonstrukce škvárového hospodářství a instalace nového systému čištění spalin a chemické úpravny vody.

Zhotovitel stavby: sdružení "CNIM - SIEMENS Konsorcium Odpadové hospodářství Brno" (Constructions Industrielles de la Méditerannée - CNIM, Société Anonyme a Siemens s.r.o.)
 
Správce stavby: "
    - Současný (od 1. 4. 2008): Tenza a.s. - Předešlý (do 31. 3. 2008): sdružení ""ORGREZ-E.ON-KWI"" (ORGREZ, a.s., E.ON Engineering GmbH a KWI Consultants GmbH "

-

Celkové náklady projektu:91 990 000 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:70 408 000 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:69 625 000 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:74 738 500 EUR
Procento podpory:68%
Web projektu:http://www.ohb.cz
Kontakt na konečného příjemce:SAKO Brno a.s.
Jedovnická 2
628 00 Brno
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.