ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2002/CZ/16/P/PE/014 - Rekonstrukce stokové sítě Žďár nad Sázavou

Rekonstrukce stokové sítě Žďár nad Sázavou - foto 1Rekonstrukce stokové sítě Žďár nad Sázavou - foto 2Rekonstrukce stokové sítě Žďár nad Sázavou - foto 3Rekonstrukce stokové sítě Žďár nad Sázavou - foto 4Rekonstrukce stokové sítě Žďár nad Sázavou - foto 5Rekonstrukce stokové sítě Žďár nad Sázavou - foto 6Rekonstrukce stokové sítě Žďár nad Sázavou - foto 7Rekonstrukce stokové sítě Žďár nad Sázavou - foto 8
Rekonstrukce stokové sítě Žďár nad Sázavou

Tento projekt byl složen ze dvou podprojektů. První z nich zahrnoval rekonstrukci sběrače A v délce cca 1,8 km z celkové délky cca 4,6 km. Dále došlo k úpravě vnitřního povrchu potrubí v délce 0,8 km. Druhá část zahrnula rekonstrukci kanalizační sítě Sídliště Žďár nad Sázavou III. v délce cca 8 km. Dále došlo k rekonstrukci veřejných částí domovních přípojek v délce cca 7,3 km a přípojek uličních vpustí v délce cca 1,7 km.

Zhotovitel stavby: Sdružení "PKS INPOS a.s." (PKS INPOS, a.s. a INSTA Olomouc s.r.o.)
 
Správce stavby: Sdružení API a VRV (AP INVESTING, s.r.o. a Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.)

-

Celkové náklady projektu:7 831 506 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:7 950 840 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:7 656 793 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:7 801 506 EUR
Procento podpory:70%
Web projektu:http://www.svkzdarsko.cz
Kontakt na konečného příjemce:Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.