ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2002/CZ/16/P/PE/013 - Zajištění standardů Evropské unie ve vodárenské soustavě Jižní Čechy

Zajištění standardů Evropské unie ve vodárenské soustavě Jižní Čechy - foto 1Zajištění standardů Evropské unie ve vodárenské soustavě Jižní Čechy - foto 2Zajištění standardů Evropské unie ve vodárenské soustavě Jižní Čechy - foto 3Zajištění standardů Evropské unie ve vodárenské soustavě Jižní Čechy - foto 4Zajištění standardů Evropské unie ve vodárenské soustavě Jižní Čechy - foto 5Zajištění standardů Evropské unie ve vodárenské soustavě Jižní Čechy - foto 6Zajištění standardů Evropské unie ve vodárenské soustavě Jižní Čechy - foto 7Zajištění standardů Evropské unie ve vodárenské soustavě Jižní Čechy - foto 8
Zajištění standardů Evropské unie ve vodárenské soustavě Jižní Čechy

Projekt se skládal ze dvou podprojektů. První z nich zajistil rekonstrukci kalového hospodářství úpravny vod sanací nádrží Plav tak, aby bylo zajištěno zahuštění kalu z primárních nádrží a z filtrů na kompostovatelný odpad. Zpracovávané množství bude 208 m3/den. Druhý podprojekt zajistil zabezpečení kvality vody během přepravy dálkovými řady tím, že byl sanován vnitřní povrch ocelového potrubí dálkových řadů v délce cca 42,2 km.

Zhotovitel stavby: Sdružení „Pitná voda JČ“
 
Správce stavby: Sdružení VRV/SGG

-

Celkové náklady projektu:5 617 285 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:5 594 188 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:5 353 122 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:5 594 188 EUR
Procento podpory:65%
Kontakt na konečného příjemce:Jihočeský vodárenský svaz
S.K.Neumanna 19
370 01 České Budějovice
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.