ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2002/CZ/16/P/PE/012 - Čistá řeka Bečva

Čistá řeka Bečva - foto 1Čistá řeka Bečva - foto 2Čistá řeka Bečva - foto 3Čistá řeka Bečva - foto 4Čistá řeka Bečva - foto 5Čistá řeka Bečva - foto 6Čistá řeka Bečva - foto 7Čistá řeka Bečva - foto 8
Čistá řeka Bečva

Projekt řešil odkanalizování a čištění odpadních vod v městech a obcích mikroregionu Vsetínsko. Konkrétně se projekt týká obcí Zašová, Vsetín, Velké Karlovice, Karolinka, Halenkov, Nový Hrozenkov, Hovězí, Lidečko, Horní Lideč, Horní Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, Vigantice a Dolní Bečva. V malých městech byla navržena převážně splašková kanalizace, v městech byla provedena dostavba a rekonstrukce jednotných stokových systémů. Všechny nové a rekonstruované ČOV byly navrženy z důvodu splnění přísných emisních limitů v souladu s českou a EU legislativou. Navazující investicí je druhá etapa nazvaná Čistá řeka Bečva II.

Zhotovitel stavby: Podprojekt A: JV Čistá Bečva – Geosan group a.s., Commodum spol s.r.o.
Podprojekt B: IMOS Brno a.s.
Podprojekt C: AALPINE MAYREDER stavební společnost s.r.o
 
Správce stavby: Konsorcium firem JANČÁLEK, s.r.o. – iC Consulenten ZT GmbH

-

Celkové náklady projektu:38 528 390 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:38 484 919 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:38 312 039 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:38 337 016 EUR
Procento podpory:70%
Kontakt na konečného příjemce:Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko
Svárov 1080
755 24 Vsetín
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.