ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2002/CZ/16/P/PE/010 - Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka

Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka - foto 1Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka - foto 2Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka - foto 3Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka - foto 4Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka - foto 5Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka - foto 6Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka - foto 7Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka - foto 8
Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka

Projekt zahrnoval výstavbu nového kanalizačního systému v obcích Lipová - Lázně a Bělá pod Pradědem, doplnění kanalizačního systému v Jeseníku a České Vsi, rekonstrukci vybraných nevyhovujících úseků stok, zejména z důvodu jejich netěsnosti a doplnění a rekonstrukci vodovodní sítě ve všech obcích, většinou v souběhu s budovanou nebo rekonstruovanou kanalizací. Samostatnou část tvoří rekonstrukce a modernizace ČOV v České Vsi, která je společná pro všechny zúčastněné obce. Po dokončení bude zajištěno čištění odpadních vod z 92% jesenické aglomerace (Jeseník, Lipová - Lázně, Bělá pod Pradědem, Česká Ves).

Zhotovitel stavby: Sdružení Ingstav Ostrava, Tchas Ostrava a VHS Veselí
 
Správce stavby: Sdružení Ingstav Ostrava, Tchas Ostrava a VHS Veselí

-

Celkové náklady projektu:16 576 350 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:15 975 800 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:15 346 438 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:15 242 000 EUR
Procento podpory:60%
Kontakt na konečného příjemce:Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.
Tyršova 248
790 01 Jeseník
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.