ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2001/CZ/16/P/PE/009 - Ochrana vod v povodí řeky Dyje

Ochrana vod v povodí řeky Dyje - foto 1Ochrana vod v povodí řeky Dyje - foto 2Ochrana vod v povodí řeky Dyje - foto 3Ochrana vod v povodí řeky Dyje - foto 4Ochrana vod v povodí řeky Dyje - foto 5Ochrana vod v povodí řeky Dyje - foto 6Ochrana vod v povodí řeky Dyje - foto 7Ochrana vod v povodí řeky Dyje - foto 8
Ochrana vod v povodí řeky Dyje

Projekt zahrnoval rekonstrukci kanalizace, výstavbu nové kanalizace a ČOV v okresech Blanensko, Šlapanicko, Třebíčsko a Žďársko. Celkový počet obyvatel v těchto aglomeracích je 128 609. Celková délka kanalizace byla cca 63 km, z toho cca 58 km bylo nově vybudováno. Procento populace v daných aglomeracích napojené na kanalizační síť vzroste z 83 na 92%.

Zhotovitel stavby: Podprojekt B (Blanensko): sdružení DIS s.r.o a Vodohospodářské stavby s.r.o.
Podprojekt C (Šlapanicko): Metrostav a.s.
Podprojekt D (Třebíčsko): sdružení Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o., VHS plus s.r.o. a VHS Břeclav s.r.o.
Podprojekt E (Žďársko): sdružení DIS s.r.o a Vodohospodářské stavby s.r.o.
 
Správce stavby: sdružení UNIS s.r.o., GEOtest a.s. a AP INVESTING s.r.o

-

Celkové náklady projektu:43 466 638 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:43 947 468 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:43 940 768 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:43 696 980 EUR
Procento podpory:68%
Kontakt na konečného příjemce:Svaz VKMO s.r.o.
Soběšická 156
638 00 Brno
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.