ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2001/CZ/16/P/PE/008 - Dobudování a rekonstrukce kanalizační sítě města Olomouc

Dobudování a rekonstrukce kanalizační sítě města Olomouc - foto 1Dobudování a rekonstrukce kanalizační sítě města Olomouc - foto 2Dobudování a rekonstrukce kanalizační sítě města Olomouc - foto 3Dobudování a rekonstrukce kanalizační sítě města Olomouc - foto 4Dobudování a rekonstrukce kanalizační sítě města Olomouc - foto 5Dobudování a rekonstrukce kanalizační sítě města Olomouc - foto 6Dobudování a rekonstrukce kanalizační sítě města Olomouc - foto 7Dobudování a rekonstrukce kanalizační sítě města Olomouc - foto 8
Dobudování a rekonstrukce kanalizační sítě města Olomouc

Projekt zahrnoval částečnou rekonstrukci stávajícího a částečně vybudování nového kanalizačního systému. V části Slavonín – Nemilany bylo vybudováno cca 15 km stok a délka veřejných částí domovních přípojek budila okolo 8,8 km. Další etapou byla rekonstrukce a prodloužení sběrače G včetně jedné odlehčovací komory, přičemž délka veřejných částí domovních přípojek byla cca 0,5 km. Dále projekt zahrnoval rekonstrukci sběrače F, kde délka stoky byla cca 2,0 km a délka veřejných částí domovních přípojek byla 0,7 km. Poslední částí je vybudování kanalizačního sběrače B XVIII, jehož celková délka byla cca 2 km a délka veřejných přípojek byla cca 0,6 km.

Zhotovitel stavby: Sdružení VCES-SKANSKA DS
 
Správce stavby: MVV/d plus

-

Celkové náklady projektu:17 574 642 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:14 672 000 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:14 462 000 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:17 574 642 EUR
Procento podpory:70%
Kontakt na konečného příjemce:Statutární město Olomouc
Horní náměstí
771 27 Olomouc
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.