ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2001/CZ/16/P/PE/005 - Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě města Jihlava

Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě města Jihlava - foto 1Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě města Jihlava - foto 2Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě města Jihlava - foto 3Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě města Jihlava - foto 4Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě města Jihlava - foto 5Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě města Jihlava - foto 6Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě města Jihlava - foto 7Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě města Jihlava - foto 8
Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě města Jihlava

V rámci projektu byly předpokládány tři vzájemně související etapy díla. Intenzifikace ČOV Jihlava s projektovanou kapacitou 99 920 EO, modernizace stokové sítě města Jihlavy, která obnášela rekonstrukci i budování nové kanalizace včetně čerpacích stanic a také výstavbu nového vírového separátoru a dešťové zdrže. Poslední etapou bylo připojení kanalizace Antonínův důl a Pávov na ČOV Jihlava.

Zhotovitel stavby: Sdružení firem Jihlava – ČOV (Metrostav a.s. Praha, IMOS Brno a.s., OHL ŽS Brno a.s., VCES a.s. Praha, Stavby silnic a železnic a.s. Praha)
 
Správce stavby: SWECO International AB Stockholm ve sdružení s HYDROCOOP spol. s r.o. Bratislava

-

Celkové náklady projektu:15 024 326 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:14 771 223 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:14 799 992 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:14 181 223 EUR
Procento podpory:65%
Kontakt na konečného příjemce:Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko
Žižkova 93
586 01 Jihlava
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.