ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2001/CZ/16/P/PE/004 - Dostavba systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v Podkrušnohorské oblasti

Dostavba systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v Podkrušnohorské oblasti - foto 1Dostavba systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v Podkrušnohorské oblasti - foto 2Dostavba systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v Podkrušnohorské oblasti - foto 3Dostavba systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v Podkrušnohorské oblasti - foto 4Dostavba systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v Podkrušnohorské oblasti - foto 5Dostavba systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v Podkrušnohorské oblasti - foto 6Dostavba systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v Podkrušnohorské oblasti - foto 7Dostavba systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v Podkrušnohorské oblasti - foto 8
Dostavba systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v Podkrušnohorské oblasti

V rámci projektu byla rekonstruována úpravna vody Hradiště, vodovodní řad Železnice – Bílina v délce cca 6,2 km, ČOV Jirkov s navrženou kapacitou 40 333 EO, ČOV Klášterec nad Ohří s navrženou kapacitou 18 330 EO, ČOV Kadaň s předpokládanou kapacitou 19 250 EO, ČOV Chomutov – Odlice s předpokládanou kapacitou 50 183 EO a ČOV Žatec s navrženou kapacitou 33 333 EO. Poslední částí projektu byla rekonstrukce kanalizační sítě Ústí nad Labem, přičemž celková délka nově budovaných a rekonstruovaných úseků kanalizace bude 10,5 km.

Zhotovitel stavby: Drinking Water: ISPA Hradiště-Consorcium SMP CONSTRUCTION a SOGEA SATOM
Reconstruction of WWTPs: Sdružení firem Podkrušnohoří – ČOV
Compl. Of the Sewerage System in Ústí nad Labe: Stavby silnic a železnic
 
Správce stavby: Babtie Group Limited (UK) + VOD-KA a.s. (Czech Republic) + HHP v.o.s. (Czech Republic)

-

Celkové náklady projektu:28 798 000 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:21 569 700 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:19 800 500 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:28 465 688 EUR
Procento podpory:65%
Kontakt na konečného příjemce:Severočeská vodárenská společnost a .s.
Přítkovská 1689
Teplice
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.