ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2000/CZ/16/P/PE/003 - Komplexní monitoring a hodnocení stavu hydrosféry

Komplexní monitoring a hodnocení stavu hydrosféry - foto 1Komplexní monitoring a hodnocení stavu hydrosféry - foto 2Komplexní monitoring a hodnocení stavu hydrosféry - foto 3Komplexní monitoring a hodnocení stavu hydrosféry - foto 4Komplexní monitoring a hodnocení stavu hydrosféry - foto 5Komplexní monitoring a hodnocení stavu hydrosféry - foto 6Komplexní monitoring a hodnocení stavu hydrosféry - foto 7Komplexní monitoring a hodnocení stavu hydrosféry - foto 8
Komplexní monitoring a hodnocení stavu hydrosféry

Žadatelem byl Český hydrometeorologický ústav, který byl pověřen Ministerstvem životního prostředí ke sledování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod v ČR podle vodního zákona. Účelem projektu bylo rekonstruovat státní monitorovací sítě podzemních vod, část monitorovací sítě povrchových vod a dovybavit ústav výpočetní technikou tak, aby monitorování a hodnocení splňovalo požadavky dané směrnicemi ES zejména Směrnice 2000/60/ES ustanovující rámec pro činnosti v oblasti vodní politiky.

Zhotovitel stavby: Sledování podzemních vod: sdružení Sledování podzemních vod s firmou TOPGEO BRNO, spol. s r.o.
Sledování povrchových vod: Jan NAIDR spol. s r.o.
Přenos a zpracování dat a distribuce informací: Simac Technik ČR, a.s.
 
Správce stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

-

Celkové náklady projektu:508 968 000 CZK
Celkové náklady z Finančního memoranda:18 248 467 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:16 894 356 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:16 856 600 EUR
Procento podpory:75%
Web projektu:http://www.chmi.cz
Kontakt na konečného příjemce:Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4-Komořany
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.