ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2000/CZ/16/P/PE/002 - Výstavba kanalizační sítě v Brně

Výstavba kanalizační sítě v Brně - foto 1Výstavba kanalizační sítě v Brně - foto 2Výstavba kanalizační sítě v Brně - foto 3Výstavba kanalizační sítě v Brně - foto 4Výstavba kanalizační sítě v Brně - foto 5Výstavba kanalizační sítě v Brně - foto 6Výstavba kanalizační sítě v Brně - foto 7Výstavba kanalizační sítě v Brně - foto 8
Výstavba kanalizační sítě v Brně

Projekt byl složen ze tří podprojektů. První bylo odkanalizování historické části města, které obnáší výstavbu kolektorů v délce cca 1,9 km. Druhou částí bylo dokončení základní sítě kanalizačních řadů v ulicích Tkalcovská, Merhautova a Táborská. Poslední částí projektu byla rekonstrukce kanalizace v Líšni.

Zhotovitel stavby: Zájmové sdružení "Kmenové stoky Brno" (Subterra a.s., Metrostav a.s., ŽS Brno a.s. a IMOS a.s.)
 
Správce stavby: Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.

-

Celkové náklady projektu:47 727 555 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:39 273 300 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:28 319 640 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:38 952 000 EUR
Procento podpory:63%
Web projektu:http://www.brno.cz/
Kontakt na konečného příjemce:Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.