ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2000/CZ/16/P/PE/001 - Rozšíření kanalizační sítě v Ostravě

Rozšíření kanalizační sítě v Ostravě - foto 1Rozšíření kanalizační sítě v Ostravě - foto 2Rozšíření kanalizační sítě v Ostravě - foto 3Rozšíření kanalizační sítě v Ostravě - foto 4Rozšíření kanalizační sítě v Ostravě - foto 5Rozšíření kanalizační sítě v Ostravě - foto 6Rozšíření kanalizační sítě v Ostravě - foto 7Rozšíření kanalizační sítě v Ostravě - foto 8
Rozšíření kanalizační sítě v Ostravě

Předmětem projektu bylo vybudování okolo 17 km kanalizačních sběračů v okrajových částech Ostravy, které umožní připojení těchto částí na centrální ČOV a kolektor v centru města o délce 1,6 km umožňující umístění a bezvýkopové udržování sítí a rozvodů energií a médií.

Zhotovitel stavby: Kompletace kanalizačních sběračů: JV/C Ingstav Ostrava a.s., ŽS Brno,a.s. a Subterra a.s
Kolektor centrum: JV/C Subbtera a Ingstav Ostrava
 
Správce stavby: JV/C Halcrow (GB) - Technoprojekt (CZ)

-

Celkové náklady projektu:1 320 101 483 CZK
Celkové náklady z Finančního memoranda:40 720 168 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:24 877 359 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:21 810 625 EUR
Procento podpory:67%
Web projektu:http://www.ostrava.cz/
Kontakt na konečného příjemce:Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.