ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

Projekty ISPA v oblasti ŽP podle krajů

Rozšíření kanalizační sítě v OstravěVýstavba kanalizační sítě v BrněDostavba systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v Podkrušnohorské oblastiIntenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě města JihlavaDobudování a rekonstrukce kanalizační sítě města OlomoucOchrana vod v povodí řeky DyjeOchrana vod v povodí řeky DyjeOchrana vod v povodí řeky DyjeOchrana vod v povodí řeky DyjeOchrana vod v povodí řeky DyjeNakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu JesenickaČistá řeka BečvaKomplexní monitoring a hodnocení stavu hydrosféryZajištění standardů Evropské unie ve vodárenské soustavě Jižní ČechyRekonstrukce stokové sítě Žďár nad SázavouNakládání s odpady v BrněZnojmo - rekonstrukce kanalizace
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.