ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

Dokumenty ke stažení

Dokumenty

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti 2004-2006 v sektoru životního prostředíProjekty ISPA a Fondu soudržnosti 2004-2006 v sektoru životního prostředí
informační leták (PDF 3.2 MB)
Projekty ISPA a Fondu soudržnosti 2004-2006 v sektoru životního prostředíProjekty ISPA a Fondu soudržnosti 2004-2006 v sektoru životního prostředí
plakát A1 (PDF 0.7 MB)
Investice do životního prostředí s Fondem soudržnosti v letech 2004-2006Investice do životního prostředí s Fondem soudržnosti v letech 2004-2006
brožura (PDF 3.3 MB)

Vybrané fotografie projektů v tiskové kvalitě

2000/CZ/16/P/PE/001Rozšíření kanalizační sítě v Ostravěobrázek č. 1
2000/CZ/16/P/PE/002Výstavba kanalizační sítě v Brněobrázek č. 1
2001/CZ/16/P/PE/004Dostavba systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v Podkrušnohorské oblastiobrázek č. 1
2001/CZ/16/P/PE/005Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě města Jihlavaobrázek č. 1
2001/CZ/16/P/PE/008Dobudování a rekonstrukce kanalizační sítě města Olomoucobrázek č. 1
2001/CZ/16/P/PE/009Ochrana vod v povodí řeky Dyjeobrázek č. 1
2002/CZ/16/P/PE/010Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenickaobrázek č. 1
obrázek č. 2
2002/CZ/16/P/PE/012Čistá řeka Bečvaobrázek č. 1
2000/CZ/16/P/PE/003Komplexní monitoring a hodnocení stavu hydrosféryobrázek č. 1
2002/CZ/16/P/PE/013Zajištění standardů Evropské unie ve vodárenské soustavě Jižní Čechyobrázek č. 1
2002/CZ/16/P/PE/014Rekonstrukce stokové sítě Žďár nad Sázavouobrázek č. 1
2003/CZ/16/P/PE/016Nakládání s odpady v Brněobrázek č. 1
obrázek č. 2
2003/CZ/16/P/PE/017Znojmo - rekonstrukce kanalizaceobrázek č. 1
2004/CZ/16/C/PE/001Karviná - rozšíření kanalizaceobrázek č. 1
2004/CZ/16/C/PE/002Příbram - úprava ČOVobrázek č. 1
2004/CZ/16/C/PE/003Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzeňobrázek č. 1
2004/CZ/16/C/PE/004Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisyobrázek č. 1
2004/CZ/16/C/PE/005Karlovy Vary - regionální vodohospodářský projektobrázek č. 1
2004/CZ/16/C/PE/007Klatovy - čisté městoobrázek č. 1
2004/CZ/16/C/PE/008Rozšíření kanalizace v aglomeraci Berounobrázek č. 1
2004/CZ/16/C/PE/014Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - 1. fázeobrázek č. 1
2004/CZ/16/C/PE/015Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzyobrázek č. 1
2004/CZ/16/C/PE/016Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyjeobrázek č. 1
2005/CZ/16/C/PE/001Střední Pomoraví/Hodonínskoobrázek č. 1
2005/CZ/16/C/PE/002Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovecobrázek č. 1
2005/CZ/16/C/PE/004Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravaříchobrázek č. 1
2005/CZ/16/C/PE/006Labe-Loučnáobrázek č. 1
2005/CZ/16/C/PE/008Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region Třebíčskoobrázek č. 1
2005/CZ/16/C/PE/010Mladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vodobrázek č. 1
2005/CZ/16/C/PE/014Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškovobrázek č. 1
2005/CZ/16/C/PE/016Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravyobrázek č. 1
2005/CZ/16/C/PE/020Čistá horní Úpaobrázek č. 1
obrázek č. 2
2005/CZ/16/C/PE/021Cidlinaobrázek č. 1
obrázek č. 2
2005/CZ/16/C/PE/011Revitalizace povodí Olše Iobrázek č. 1
2005/CZ/16/C/PE/012Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborskoobrázek č. 1
2005/CZ/16/C/PE/022Čisté horní Labeobrázek č. 1

ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.